Prawo pracy - Reguluje wzajemne prawa i obowiązki na linii pracodawca – pracownik. Kancelaria swoją ofertę kieruje zarówno do zatrudniających, jak i zatrudnionych.

Prawo pracy

 

Kierując swoje usługi do stron stosunku pracy, a zatem zarówno pracodawców, jak i pracowników, Kancelaria oferuje w szczególności:

  • tworzenie i opiniowanie umów o pracę, a także dokumentów związanych z ustaniem stosunku zatrudnienia, a więc projektów wypowiedzeń umów o pracę, czy oświadczeń strony o rozwiązaniu stosunku pracy bez zachowania okresu wypowiedzenia,

  • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa pracy,

  • sporządzanie regulaminów pracy i wynagradzania,

  • odpowiedzialności materialnej pracownika,

  • przygotowywanie umów z zakresu zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy,

  • pomoc prawną w takcie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i pomoc w zakresie odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne, odwołań od decyzji,

  • reprezentację stron w toku sporów sądowych przed sądem pracy,

  • reprezentacja w sprawach o mobbing.