Prawo karne i wykroczeń - Pełna reprezentacja na każdym etapie postępowania karnego

Adwokat prawo karne Tarnów

 

W ramach świadczenia pomocy prawnej w zakresie prawa karnego Kancelaria oferuje:

1. obronę w toku postępowania przygotowawczego, po wniesieniu aktu oskarżenia do sądu, a także na etapie postępowania wykonawczego tj. 

 • postępowaniu przygotowawczym (Prokuratura, Policja),
 • postępowaniu przed sądem I instancji,
 • postępowaniu apelacyjnym,
 • postępowaniu kasacyjnym,
 • postępowaniu o wznowienie postępowania,
 • postępowaniu o odroczenie wykonania kary,
 • postępowaniu o warunkowe przedterminowe zwolnienie,
 • postępowaniu o dozór elektroniczny,
 • postępowaniu o zmianę postanowienia o zarządzeniu wykonania zawieszonej kary.

2. reprezentacji interesów osób pokrzywdzonych, w tym:

 • przygotowanie projektów zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
 • reprezentacja Klientów w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym,
 • reprezentacja jako pełnomocnik pokrzywdzonych występujących w charakterze oskarżycieli posiłkowych, czy też oskarżycieli prywatnych,
 • występowanie z wnioskami o naprawienie szkody, odszkodowanie, zadośćuczynienie.

3. Świadczenie bieżących porad prawnych z zakresu prawa karnego w Tarnowie.