Prawo rodzinne, rozwód Tarnów - Obszar prawa regulujący stosunki rodzinne zarówno te majątkowe jak i niemajątkowe. Kancelaria zapewnia kompleksową reprezentację zarówno w procesach rozwodowych jak i innych sprawach przed sądem rodzinnym.

Adwokat Tarnów rozwód

Sprawy rodzinne

 

Kancelaria od wielu lat świadczy pomoc klientom indywidualnym w tym delikatnym obszarze życia prywatnego, jakim jest sfera stosunków rodzinnych. Reprezentujemy interesy naszych Klientów przed sądami rodzinnymi, jak też udzielając bieżących porad prawnych, koncentrując się w szczególności na sprawach o:
 
  • rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa,
  • pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej,
  • alimenty, w tym podwyższenie, obniżenie bądź uchylenie obowiązku alimentacyjnego,
  • ustalenie miejsca pobytu małoletniego,
  • uregulowanie kontaktów z dzieckiem,
  • ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa,
  • podział majątku wspólnego,

 

 

 

Informacje dla Klientów powierzających prowadzenie sprawy o rozwód - Tarnów

 

Sprawa rozwodowa, ze względu na charakter mającego zapaść przed sądem okręgowym orzeczenia regulującego ogół sytuacji rodzinnej rozchodzących się małżonków, pozostaje najbardziej złożoną sprawą rodzinną. W ramach wyroku rozwodowego sąd, prócz rozwiązania samego małżeństwa jest zobligowany orzec również w przedmiocie alimentów na małoletnie dzieci stron, uregulować na przyszłość władzę rodzicielską każdego z rodziców, ustalić miejsce pobytu dziecka i wreszcie uregulować kontakty z dziećmi tego z rodziców, u którego małoletni stale nie przebywają. Rola i odpowiedzialność adwokata jest tu zatem ogromna. Mając na względzie wagę tej kategorii spraw, ze szczególną pieczołowitością, ale i delikatnością nasza Kancelaria podchodzi do każdego powierzonego nam rozwodu. 

 

Na spotkanie w Kancelarii, celem zlecenia prowadzenia sprawy rozwodowej uprzejmie prosimy o zabranie ze sobą dokumentów w postaci skróconego odpisu aktu małżeństwa, a także skróconych odpisów aktów urodzenia dzieci. Akty stanu cywilnego pobierzecie Państwo w USC w Tarnowie bądź też w dowolnie wybranym przez Państwa innym urzędzie stanu cywilnego, w ramach centralnego rejestru aktów stanu cywilnego. 

 

Podczas spotkania, pomocnym może okazać się również krótki, hasłowy opis małżeństwa i przyczyn jego rozpadu, a także spis pytań, na które chcielibyście Państwo uzyskać odpowiedzi podczas pierwszej wizyty w Kancelarii. Pozwoli to w pełni wyczerpać temat i nie pominąć żadnych istotnych dla Państwa informacji. Opis małżeństwa zaś, prócz otrzymanych od Państwa wiadomości podczas spotkania, stanowić będzie dla nas ułatwienie w trakcie formułowania uzasadnienia pozwu bądź odpowiedzi na pozew i pozwoli jak najwierniej oddać sądowi przekazane fakty.

 

W sprawach, w których rozpoznawane będą roszczenia alimentacyjne, bardzo pomocnym jest przygotowanie już na termin pierwszego spotkania spisu bieżących potrzeb i wydatków ponoszonych na uprawnionego do alimentów w skali miesiąca.

 

Jesteśmy dla Państwa. Służymy naszą radą i wieloletnim doświadczeniem. Razem przejdziemy ten trudny dla Was czas!

fake richard mille for salefake rolex name available for sale on our website are the best replicas you can find online as they are first copy watches.