Prawo rodzinne, rozwód Tarnów - Obszar prawa regulujący stosunki rodzinne zarówno te majątkowe jak i niemajątkowe. Kancelaria zapewnia kompleksową reprezentację zarówno w procesach rozwodowych jak i innych sprawach przed sądem rodzinnym.

Adwokat Tarnów rozwód

Sprawy rodzinne

 

Kancelaria od wielu lat świadczy pomoc klientom indywidualnym w tym delikatnym obszarze życia prywatnego, jakim jest sfera stosunków rodzinnych. Reprezentujemy interesy naszych Klientów przed sądami rodzinnymi, jak też udzielając bieżących porad prawnych, koncentrując się w szczególności na sprawach o:
 
  • rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa,
  • pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej,
  • alimenty, w tym podwyższenie, obniżenie bądź uchylenie obowiązku alimentacyjnego,
  • ustalenie miejsca pobytu małoletniego,
  • uregulowanie kontaktów z dzieckiem,
  • ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa,
  • podział majątku wspólnego,

 

 

 

Informacje dla Klientów powierzających prowadzenie sprawy o rozwód - Tarnów

 

Sprawa rozwodowa, ze względu na charakter mającego zapaść przed sądem okręgowym orzeczenia regulującego ogół sytuacji rodzinnej rozchodzących się małżonków, pozostaje najbardziej złożoną sprawą rodzinną. W ramach wyroku rozwodowego sąd, prócz rozwiązania samego małżeństwa jest zobligowany orzec również w przedmiocie alimentów na małoletnie dzieci stron, uregulować na przyszłość władzę rodzicielską każdego z rodziców, ustalić miejsce pobytu dziecka i wreszcie uregulować kontakty z dziećmi tego z rodziców, u którego małoletni stale nie przebywają. Rola i odpowiedzialność adwokata jest tu zatem ogromna. Mając na względzie wagę tej kategorii spraw, ze szczególną pieczołowitością, ale i delikatnością nasza Kancelaria podchodzi do każdego powierzonego nam rozwodu. 

 

Na spotkanie w Kancelarii, celem zlecenia prowadzenia sprawy rozwodowej uprzejmie prosimy o zabranie ze sobą dokumentów w postaci skróconego odpisu aktu małżeństwa, a także skróconych odpisów aktów urodzenia dzieci. Akty stanu cywilnego pobierzecie Państwo w USC w Tarnowie bądź też w dowolnie wybranym przez Państwa innym urzędzie stanu cywilnego, w ramach centralnego rejestru aktów stanu cywilnego. 

 

Podczas spotkania, pomocnym może okazać się również krótki, hasłowy opis małżeństwa i przyczyn jego rozpadu, a także spis pytań, na które chcielibyście Państwo uzyskać odpowiedzi podczas pierwszej wizyty w Kancelarii. Pozwoli to w pełni wyczerpać temat i nie pominąć żadnych istotnych dla Państwa informacji. Opis małżeństwa zaś, prócz otrzymanych od Państwa wiadomości podczas spotkania, stanowić będzie dla nas ułatwienie w trakcie formułowania uzasadnienia pozwu bądź odpowiedzi na pozew i pozwoli jak najwierniej oddać sądowi przekazane fakty.

 

W sprawach, w których rozpoznawane będą roszczenia alimentacyjne, bardzo pomocnym jest przygotowanie już na termin pierwszego spotkania spisu bieżących potrzeb i wydatków ponoszonych na uprawnionego do alimentów w skali miesiąca.

 

Jesteśmy dla Państwa. Służymy naszą radą i wieloletnim doświadczeniem. Razem przejdziemy ten trudny dla Was czas!