Regulamin porad prawnych

Regulamin porad prawnych online

 1. Porady prawne online są formą poradnictwa prawnego polegającą na udzieleniu odpowiedzi na konkretne zagadnienie prawne w formie świadczenia usługi drogą elektroniczną.
 2. W celu skorzystania z porady prawnej online niezbędna jest akceptacja niniejszego regulaminu.
 3. Przesyłając zapytanie Klient oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem i go akceptuje.
 4. Porada prawna online ma charakter odpłatny. Wysokość wynagrodzenia podawana jest po zapoznaniu się z treścią zapytania, a przed udzieleniem na nie odpowiedzi.
 5. Klient oświadcza, że podane przez niego dane są zgodne z prawdą.
 6. W celu otrzymania odpowiedzi na konkretne zagadnienie prawne niezbędne jest szczegółowe opisanie sprawy polegające między innymi na:
  1. podaniu opisu zagadnienia;
  2. przedstawieniu wszystkich istotnych w sprawie terminów;
  3. przedstawieniu podmiotów występujących w sprawie;
  4. opisaniu wszelkich działań prawnych podjętych w toku sprawy.
 7. Przed udzieleniem odpowiedzi, może się okazać niezbędne doprecyzowanie aspektów i szczegółów sprawy poprzez odpowiedź na dodatkowe pytania.
 8. Umowa o świadczeniu usługi porady prawnej online zostaje zawarta po zaksięgowaniu wynagrodzenia na podanym rachunku bankowym, na warunkach wynikających z korespondencji elektronicznej oraz niniejszego regulaminu.
 9. Realizacja usługi polega na dostarczeniu za pomocą formy elektronicznej treści porady prawnej.
 10. Odpowiedź na interesujące zagadnienie prawne zostaje przesłana po zaksięgowaniu wynagrodzenia na podanym rachunku bankowym.
 11. Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku wcześniejszego udzielenia mu pomocy prawnej.
 12. Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony o braku możliwości wykonania usługi i wraz ze zwrotem uiszczonego wynagrodzenia.
 13. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za przydatność danej porady, a za jej rzetelność i zgodność z prawem.
 14. W przypadku podania przez Klienta informacji nieprawdziwych Kancelaria nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w szczególności w zakresie przydatności i szczegółowości porady.

can give you a beautiful and memorable summer impression.many successful people like to choose to wear who makes the best rolex lady datejust 28 mm es rozsdamentes acel es sarga arany 279173 pezsgo gyemant osztriga.