Prawo spadkowe - Kompleksowa pomoc prawna obejmująca zagadnienia z zakresu prawa spadkowego.

Adwokat prawa spadkowego Tarnów

Prawo spadkowe stanowi część prawa cywilnego regulującą kwestie dotyczące rozporządzania majątkiem na wypadek śmierci, przejścia praw majątkowych po śmierci spadkodawcy na spadkobierców, jak również kwestii odpowiedzialności za długi spadkowe i działu spadku.

 

Kancelaria zapewnia pełne wsparcie w sprawach z zakresu prawa spadkowego, w tym w szczególności:

 

  • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku,
  • sprawy o dział spadku,
  • sprawy o zachowek,
  • podważenie testamentu,
  • odrzucenie spadku,
  • wydziedziczenie, sprawy o niegodność dziedziczenia,
  • zatwierdzenie przed sądem uchylenia się o skutków prawnych niezłożenia o odrzuceniu spadku w terminie.