Prawo cywilne - Jeden z bardziej złożonych obszarów naszego systemu prawnego, z którym wszak obcujemy na co dzień. Stawiamy sobie za cel zapewnienie Państwu pełnego wsparcia w tej niekiedy bardzo skomplikowanej materii.

Nasza Kancelaria prawna w Tarnowie od wielu lat świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego. Wsparcie adwokata polega zarówno na całościowej reprezentacji w toczącym się procesie cywilnym przed sądem, jak i udzielaniu incydentalnych porad prawnych, czy też tworzeniu, bądź opiniowaniu umów. Podczas współpracy staramy się przedstawiać zagadnienia prawne w sposób przystępny i zrozumiały dla Klienta, unikając skomplikowanego języka prawnego. W ramach wykonywanych usług adwokackich i w obszarze naszej praktyki od zawsze pozostawało:

  • prawo zobowiązań – sprawy o zapłatę, tworzenie umów, negocjowanie kontraktów, opiniowanie umów, kwestie dochodzenia odszkodowań z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania itp.,
  • sprawy o odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz rentę,
  • sprawy o ochronę dóbr osobistych,
  • sprawy o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia,
  • prawo rodzinne – rozwód, separacja, unieważnienie małżeństwa, pozbawienie, ograniczenie władzy rodzicielskiej, alimenty, w tym podwyższenie, obniżenie bądź uchylenie obowiązku alimentacyjnego, ustalenie miejsca pobytu małoletniego, uregulowanie kontaktów z dzieckiem, podział majątku wspólnego, ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa itp.,
  • prawo rzeczowe (własność i posiadanie) – sprawy o zniesienie współwłasności, nabycia własności w drodze zasiedzenia, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym itp.,
  • prawo spadkowe – stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, sprawy o zachowek itp.

 

loewe 20493 fashion unisex t shirtscheap replicas rolex daytona 116505 3 under $60 enthusiastic by a very late 25th century euro larger railway trail station inside of the corridor of a ribs dome.