Prawo administracyjne - Gałąź prawa regulująca organizację i funkcjonowanie organów państwowych i samorządowych. Kancelaria przeprowadzi Państwa przez gąszcz przepisów, zapewniając pewne wsparcie na każdym etapie postępowania administracyjnego.

Adwokat prawo administracyjne Tarnów

 

Zespół Kancelarii oferuje szeroki wachlarz usług w zakresie prawa administracyjnego, począwszy od reprezentacji przed organami administracji pierwszej i drugiej instancji, poprzez sądy administracyjne, na Naczelnym Sądzie Administracyjnym kończąc.

 

Oferujemy Państwu między innymi:

 

  • sporządzanie odwołań od decyzji organów administracji publicznej,

  • sporządzanie podań, wniosków w sprawach koncesji i zezwoleń,

  • doradztwa prawnego w zakresie prawa budowlanego,

  • pomocy w zakresie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (opłaty adiacenckie, renty planistyczne),

  • spraw o zwrot wywłaszczonych nieruchomości,

  • skargi na bezczynność organów administracji publicznej,

  • zaskarżania uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego,

  • porady prawne z zakresu prawa administracyjnego,

  • pełna reprezentacja przed sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

patek philippe fakeseach one rolex swiss fake rolex box is offered the spirit of high quality.