Adwokat Jakub Bukartyk
"Nic nie jest niezmienne, prócz przyrodzonych
i niezbywalnych praw człowieka"
T. Jefferson

Specjalizacja

Z racji dotychczasowej pracy zawodowej adwokat Jakub Bukartyk wyspecjalizował się w szeroko rozumianej obsłudze podmiotów gospodarczych. W kręgu jego zainteresowań pozostają zagadnienia związane z prawnokarną ochroną praw autorskich oraz prawo nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem handlu elektronicznego. Stale obsługując jedną z większych niepublicznych placówek oświatowych w Tarnowie, adwokat Jakub Bukartyk wyspecjalizował się również w mało popularnej na rynku usług prawniczych gałęzi prawa oświatowego.

Adwokat Bukartyk Tarnów
Adwokat Bukartyk Tarnów