Adwokat Jakub Bukartyk
"Nic nie jest niezmienne, prócz przyrodzonych
i niezbywalnych praw człowieka"
T. Jefferson

Klienci biznesowi

W ramach pomocy prawnej świadczonej podmiotom gospodarczym (obsługa prawna firm) Kancelaria oferuje możliwość stałej obsługi, obejmującej kompleksowo prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej, w tym:

  • stałe doradztwo i opiekę prawną, z możliwością pełnienia dyżurów w siedzibie Klienta,

  • reprezentację przed sądami, organami wymiaru sprawiedliwości oraz administracji publicznej i samorządowej z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego, zamówień publicznych, pracy, administracyjnego i karnego,

  • sporządzanie wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego o rejestrację i zmiany wpisu,

  • sporządzanie opinii prawnych, przy uwzględnieniu aktualnego stanu prawnego, aktualnej linii orzeczniczej i krytycznych poglądów doktryny,

  • przygotowywanie projektów umów, regulaminów,

  • konsultację i negocjowanie zawieranych przez Klienta kontraktów,

  • egzekwowanie od dłużników należności, w tym przedsądowe wezwania do zapłaty.

Adwokat Bukartyk Tarnów
Adwokat Bukartyk Tarnów