Adwokat Jakub Bukartyk
"Nic nie jest niezmienne, prócz przyrodzonych
i niezbywalnych praw człowieka"
T. Jefferson

Klienci indywidualni

Kierując swą ofertę do osób fizycznych Kancelaria oferuje pomoc w zakresie:

 

1. szeroko rozumianego prawa cywilnego w tym:

  • prawa zobowiązań – tworzenie umów, negocjowanie kontraktów, opiniowanie umów, kwestie dochodzenia odszkodowań itp.
  • prawa rodzinnego – rozwody, unieważnienie małżeństwa, alimenty, podział majątku wspólnego, ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa itp.
  • rzeczowego – sprawy o zniesienie współwłasności, nabycia własności w drodze zasiedzenia itp.
  • spadkowego – stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, sprawy o zachowek itp.

2. spraw karnych – obrona na każdym etapie postępowania, reprezentacja pokrzywdzonego, prywatne akty oskarżenia, wnioski o naprawienie szkody, apelacje, zażalenia, kasacje, wnioski o wznowienie postępowania, postępowanie wykonawcze – wnioski o odroczenie, przerwę w karze, o warunkowe przedterminowe zwolnienie itp.

3. spraw z zakresu prawa pracy – sporządzanie umów, regulaminów, zastępstwo procesowe,

4. spraw administracyjnych – reprezentacja w toku postępowań administracyjnych, reprezentacja przed sądami administracyjnymi

5. udzielania porad prawnych.

Adwokat Bukartyk Tarnów
Adwokat Bukartyk Tarnów