Adwokat Jakub Bukartyk
"Nic nie jest niezmienne, prócz przyrodzonych
i niezbywalnych praw człowieka"
T. Jefferson

Zasady współpracy i honorarium

Zgodnie z ustawą Prawo o adwokaturze honorarium każdorazowo ustala umowa z klientem. W zależności od formy współpracy oferujemy Państwu szeroki wachlarz możliwości ustalenia wynagrodzenia. W przypadku stałej obsługi prawnej jest to najczęściej płatne miesięcznie wynagrodzenie ryczałtowe. W przypadku zlecenia prowadzenia poszczególnych spraw honorarium przeważnie ustalane jest z góry w określonej wysokości za całość sprawy w danej instancji.

Adwokat Bukartyk Tarnów
Adwokat Bukartyk Tarnów